RKB Bearings

RKB Ležajevi

RKB iz Balerna u Švajcarskoj orjentisan je na tešku idustriju i specijalne projekte. U segmentu srednje-velikih i velih ležaja RKB je globalno prisutan. Lager u Balernu i Milanu, vredan više od 35.000.000 Eura, dostupan je u roku od nekoliko dana. RKB proizvodi i isporučuje ležajeve težine veće i od 2 tone, čija pojedinačna vrednost prevazilazi iznos od 100.000 Eura. Iza pouzdanosti i sigurnosti RKB SWISS ležaja stoji  AXA Winterthur www.axa-winterthur.ch osiguravajuća kuće iz Švajcarske, koja posluje na pet kontinenata i ima više od 160.000 zaposlenih, sa polisom od 50.000.000 CHF na godišnjem nivou, koja pokriva  štetne događaje u slučaju povrede  lica i oštećenja ili gubitka imovine korisnika eventualno neispravnog RKB SWISS proizvoda

Sedište Kompanije Inđija

Cara Dušana 17, 22320 Inđija
Tel: +381(0)22 551 616   
Fax: +381(0)22 551 292
Email: office@komercprogres.com

 
 

Predstavništvo Beograd

Karađorđeva broj 61, 11000 Beograd
Tel: +381(0)11 263 0266
Mob: +381(0)63 659 800